Sveiki atvykę į avei.lt!


Išjungus valstybės įmonės Energetikos agentūros interneto svetainę, su viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (bendrojo el. p. adresas eainfo@ena.lt) darbuotojais galima susisiekti šiais telefonais:

Vardas ir pavardė Tel. Nr.
(Bendrasis telefonas 8 613 61 536)
Darius Biekša (direktorius) 8 610 00 493
Vуtаutаs Аbrutis 8 694 41 243
Aušra Baltrušaitytė 8 680 12 915
Erika Bernotienė 8 694 27 446
Roman Bykov 8 619 69 044
Antanas Čereška 8 615 39 885
Jolanta Genienė 8 619 73 612
Dainius Janėnas 8 611 18 587
Vilija Kraučelienė 8 682 99 093
Aušra Kliukaitė 8 680 13 984
Aistė Lankininkaitė 8 613 54 704
Vaclovas Malinauskas 8 610 21 780
Ramutė Masiulienė 8 613 61 536
Laima Narsutytė 8 617 60 567
Tadas Norvydas 8 680 70 589
Kęstutis Pauša 8 615 20 074
Neringa Stankevičienė 8 619 46 078
Birutė Striaukienė 8 615 71 377

Ši Lietuvos atsinaujinančiųjų energijos išteklių interneto svetainė avei.lt – bendras valstybės įmonės Energetikos agentūros, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir Danijos konsultacinės įmonės Danish Energy Management A/S projektas.

Svetainėje pateikiama aktuali informacija apie atsinaujinančių energijos išteklių* (toliau – AEI) teisinį reglamentavimą Lietuvoje, finansavimo mechanizmus. Vartotojų patogumui pateikiamos skaičiuoklės, padėsiančios nustatyti kiek reikia AEI norint pagaminti tam tikrą energijos kiekį ir kiek energijos galima pagaminti iš konkrečių AEI. Taip pat pateikiama statistinė informacija apie AEI naudojimą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, kita vertinga informacija.

Interneto svetainėje yra interaktyvus Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių AEI jėgainių žemėlapis, kuriame galima patogiai atlikti atrankas pagal vietovę, naudojamo AEI rūšį ir (ar) instaliuotąją galią.

 


*Atsinaujinantys energijos ištekliai: vėjo, saulės energija, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, taip pat ir kiti atsinaujinantys neiškastiniai energijos ištekliai, kurių panaudojimas technologiškai yra galimas dabar arba bus galimas ateityje.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas