Home

Welcome to the Lithuanian website for renewable energy sources (RES)

This website is the joint project of State Enterprise Energy Agency, the Ministry of Energy of the Republic of Lithuania and the Danish consultancy firm "Danish Energy Management A/S".

The website contains relevant information about the legal framework and financing mechanisms for RES in Lithuania. For the convenience of visitors web site contains spreadsheets to help determine how much energy can be obtained from particular RES, assess energy needs. It also provides statistical information on the use of RES in Lithuania and the European Union, interactive map of RES power plants operating in the territory of Lithuania with comfortable search by region or type RES.
Sveiki!
Ši Lietuvos atsinaujinančiųjų energijos išteklių interneto svetainė – bendras valstybės įmonės Energetikos agentūros, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir  Danijos konsultacinės įmonės Danish Energy Management A/S projektas.

Svetainėje pateikiama aktuali informacija apie atsinaujinančių energijos išteklių* (toliau – AEI) teisinį reglamentavimą Lietuvoje, finansavimo mechanizmus. Vartotojų patogumui pateikiamos skaičiuoklės, padėsiančios nustatyti kiek reikia AEI norint pagaminti tam tikrą energijos kiekį ir kiek energijos galima pagaminti iš konkrečių AEI. Taip pat pateikiama statistinė informacija apie AEI naudojimą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, kita vertinga informacija.

Interneto svetainėje yra interaktyvus Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių AEI jėgainių žemėlapis, kuriame galima patogiai atlikti atrankas pagal vietovę, naudojamo AEI rūšį ir (ar) instaliuotąją galią.

———————————————————————————

*Atsinaujinantys energijos ištekliai: vėjo, saulės energija, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, taip pat ir kiti atsinaujinantys neiškastiniai energijos ištekliai, kurių panaudojimas technologiškai yra galimas dabar arba bus galimas ateityje